Non classé

//Non classé

mayo 2016

La gastronomia com a protagonista / La gastronomía como protagonista

2017-08-28T09:41:13+00:00

Al maig del 2016 s'ha inaugurat una nova etapa d'aquest restaurant, un establiment veterà a Sabadell que ara està en mans d'una nova i jove gerència. En mayo del 2016 se inaugura una nueva etapa de este restaurante, un establecimiento veterano en Sabadell que ahora está en manos de una nueva y joven gerencia.

La gastronomia com a protagonista / La gastronomía como protagonista 2017-08-28T09:41:13+00:00