Al maig del 2016 s’ha inaugurat una nova etapa d’aquest restaurant, un establiment veterà a Sabadell que ara està en mans d’una nova i jove gerència.

En mayo del 2016 se inaugura una nueva etapa de este restaurante, un establecimiento veterano en Sabadell que ahora está en manos de una nueva y joven gerencia.